mdm

Mieszkanie Dla Młodych

Program pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi, realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju ( MIiR ) oraz instytucjami kredytującymi. "Mieszkanie dla młodych" to rządowy program wsparcia osób w wieku do 35 lat w nabyciu  pierwszego, nowego lub z drugiej ręki mieszkania. Polega on na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofianansowania  wkładu  własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu. Dofinansowanie ma miejsce  w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania, lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, który będzie zaspokajał własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy.